Strefa przyrodnicza Darßer Ort

Ta wystawa przedstawia ogólny zarys Parku Narodowego Vorpommersche Boddenlandschaft i zwraca szczególną uwagę na Darßer Ort.

Wzdłuż Parku Narodowego rozciąga się jeden z największych zbiorników wody brachicznej na świecie posiadający bogatą faunę i florę, który służy jako tarlisko 48 gatunkom ryb, jak na przykład śledź bałtycki. Z wybrzeża można również obserwować morświny, foki pospolite i szare. Park Narodowy jest również idealnym siedliskiem dla wydr. Charakterystyczne dla terenów Parku są rozległe lasy sosnowe i bukowe, jak również bagna i moczary. Żyją tutaj jelenie szlachetne, daniele, dziki, sarny i lisy. Zadomowiły się również 163 gatunki ptaków.

Kto przekroczy progi NATUREUM nie jest w stanie nie zauważyć przed głównym budynkiem ogródków refowych z charakterystycznymi roślinami dla terenów suchych, podmokłych i wydm. Odtworzony w ogrodach krajobraz wybrzeża wydmowego składa się z różnorodnych, typowych dla tego terenu roślin. Obserwując teren z morza jako pierwsza zauważalna jest wydma biała. Chodzi tu o młodą wydmę z rzadką roślinnością taką jak piaskownica zwyczajna, czy wydmuchrzyca piaskowa. Wydma szara jest starszą wydmą, która pokryta jest szatą roślinną składającą się ze szczotlichy siwej i turzycy piaskowej. Na przyległej wydmie brunatnej zasiedlił się jastrzębiec kosmaty i zawciąg nadmorski. Na tym terenie znajdują się również sosny i jałowce, które prowadzą do naturalnego lasu sosnowego.

Okoliczne tereny NATUREUM, które są osiągalne tylko pieszo, rowerem lub bryczką oferują niezakłócone przeżycie na łonie natury. W pobliżu latarni morskiej znajduje się zachowana w naturalnym stanie Plaża Zachodnia, gdzie pomiędzy Morzem Bałtyckim a klifem zaczyna się urozmaicony szlak turystyczny biegnący w kierunku północnym. Spacer przez wydmy i lasy prowadzi do Darßer Nothafen, portu, gdzie łodzie rybackie i wypoczynkowe znajdują schronienie w sytuacjach awaryjnych. A w drodze powrotnej Kawiarnia Muzealna zaprasza na odpoczynek i pokrzepienie.